091-816-5618

Contact Us
อัพเดทโปรโมชั่น สินเชื้อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน 2566 - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ

อัพเดทล่าสุด ‘โปรโมชั่น-สินเชื่อบ้าน’
เช็คอัตราดอกเบี้ยบ้านปี 2566
กู้ซื้อบ้านกับแบงก์ไหนดี?

ท่ามกลาภาวะเศรษฐกิจในยุคเงินเฟ้อสูง (ของแพง ค่าแรงถูก ค่าครองชีพพุ่ง) แถมอัตราดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ว่าการมี "บ้าน" สักหลังเป็นของตัวเองคือ "แพชชั่น" หรือ เป้าหมายที่หลายคนปรารถนา แน่นอนว่าใครที่กำลังอยากกู้ซื้อบ้านหรือมองหาวิธีขอสินเชื่อบ้าน หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาก่อนตัดสินใจก็คือ ‘อัตราดอกเบี้ย’ เพราะส่งผลต่อ "วงเงินกู้โดยรวม" และ "ค่างวด/ค่าผ่อนบ้าน" ที่คุณต้องจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นบทความนี้ บ้านภูมิทรัพย์ อยากชวนคุณมาอัพเดท ดอกเบี้ยบ้าน 2566 พร้อมรวบรวม 'โปรโมชั่น-สินเชื่อบ้าน' มีของธนาคารไหนที่น่าสนใจบ้าง? มาฝากกันค่ะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.

สำหรับสินเชื่อบ้านอัพเดทล่าสุดปี 2566 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเบื้องต้นแบ่งออก 2 กลุ่มได้แก่ สินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไป และสินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลากรของรัฐ-ข้าราชการ ได้แก่

 

1.) สินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไป มีให้เลือกหลากหลายโครงการ อาทิ
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566 - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ในการกู้

ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย ห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยม ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ เช่น ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อัตราดอกเบี้ย

· ปีที่ 1 = 3.90% ต่อปี
· ปีที่ 2 = 4.30% ต่อปี
· ปีที่ 3 = MRR-1.85% ต่อปี
· ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR-1.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ)

วงเงินกู้สูงสุด

สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่ 2 มกราคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

เงื่อนไข

✧ เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
✧ ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1) อื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

นอกจากนี้ ธอส. ยัมีสินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไป อื่น ๆ อาทิ

ทั้งนี้ สำหรับการกู้บ้าน ราคาซื้อ-ขาย ค่าก่อสร้าง และวงเงินกู้สูงสุด ต่อราย ต่อหลักประกัน ไม่เกิน 1,500,000 บาท

โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ธอส. - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
2.) สินเชื่อเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม

สำหรับบุคคลากรของรัฐ, ข้าราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งแต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป โดยจะขอยกตัวอย่างในกลุ่มที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ ได้แก่

เป็นโครงการสำหรับ ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

 

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ในการกู้

ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย ห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยม ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ เช่น ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อัตราดอกเบี้ย

· ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
· ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
· ปีที่ 3 = MRR-1.75% ต่อปี
· ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-1.25% ต่อปี

วงเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภท 

ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้างแล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  

ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัดกำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

เงื่อนไข

เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อผ่าน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566และ โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม. โดยการคลิกที่ชื่อโครงการที่ต้องการ

ธนาคารออมสิน

สำหรับสินเชื่อบ้านของ ‘ธนาคารออมสิน’ มีโครงการสินเชื่อเคหะ My Home My Love ต่อเติมความฝันเติมเต็มความสุข โดยรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยบ้าน ดังนี้

โครงการสินเชื่อเคหะ My Home My Love ธนาคารออมสิน - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ในการกู้

สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย ห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยม ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ เช่น กรณีปลูกสร้างบ้าน, กรณีต่อเติมซ่อมแซมบ้าน, การรีไฟแนนซ์ (Refinance)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ขอกู้กับธนาคาร, กรณีการเลือกทำหรือไม่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA), การรีไฟแนนซ์ (Refinance) สินเชื่อบ้านมาจากธนาคารอื่นๆ เบื้องต้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวงเงินกู้ได้แก่

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

หมายเหตุ: 

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.495% (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 

หมายเหตุ: 

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.495% (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)
2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ระยะเวลาผ่อน

ไม่ระบุสามารถสอบถามกับธนาคารโดยตรง

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

เงื่อนไข

✧ ผู้กู้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

✧ ผู้กู้มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
✧ ผู้กู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อโครงการนี้ได้ที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน และอัตราดอกเบี้ยบ้านของ ‘ธนาคารกสิกรไทย’ ปี 2566 อาทิ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษสุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษสุด ธนาคารกสิกรไทย - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ในการกู้

สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่, บ้านมือหนึ่ง, บ้านพร้อมโอน (ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง)

อัตราดอกเบี้ย

มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

โดยจะแบ่งตามกลุ่มรายได้ และฐานลูกค้าใน 2 กลุ่มได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ และผู้ประกอบการ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: 

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.60% (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาท

หมายเหตุ: 

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.60% (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี (ผ่อนได้นานจนถึงอายุ 70 ปี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 และจดจำนองภายใน 28 เมษายน 2566

เงื่อนไข

✧ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี

✧ มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อโครงการนี้และโครงการอื่นๆ ได้ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปัจจุบันทางธนาคารมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน อาทิ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ โดยมีรายละเอียด พร้อมอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2566 ดังนี้

สินเชื่อบ้านใหม่ SCB - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ในการกู้

สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทบ้านใหม่, ห้องชุด และอื่นๆ ตามเงื่อนไขของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร และเป็นไปตามประกาศของธนาคารสามารถอ่านได้ที่นี่

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินกู้ยืม และอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุด 95% ของหลักประกัน (รายละเอียดตามเอกสารนี้)

ระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ยังไม่มีโปรโมชั่น

เงื่อนไข

✧ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

✧ ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อโครงการนี้และโครงการอื่น ๆได้ ที่นี่

- อ่านบทความเพิ่มเติม -

About Us
Phoomsap_Logo_Yellow
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิภูมิทรัพย์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 124/4 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
Contact Info

091-816-5618

phoomsap.chaiyaphum@gmail.com

จังหวัดชัยภูมิ

Social Media

Phoomsap

Phoomsap

Phoomsap

Quick Link

All Projects

About

Contact Us

2023 Copyright | Chaiyaphoom Phoomsap All Rights Reserved